نرم افزار سانترال کارين تحت ويندوز

نرم افزار محاسب کارين با نرم افزار جديد شايا پرداز جايگزين شده است و اطلاعلات صفحه اي که اکنون مشاهده ميکنيد قديمي هستند. براي مشاهده اطلاعات درباره نرم افزار جديد صورت حساب کارين کليک کنيد کليک کنيد.


نرم افزار محاسب کارين

اولين نرم افزار صدور صورت حساب و ثبت مکالمات سيستمهاي تلفن کارين 2000 و تنها نرم افزار تحت ويندوز براي کارين 96 و کارين 500 با امکانات بسيار متنوع

مناسب براي ادارت هتلها و بيمارستان ها

داري تمام امکانات نسخه پاناپرداز

سرعت-پايداري - زبان قابل درک و... از مزاياي برنامه به شمار مي آيند.تحت  ويندوز بودن وسازگاري با ويندوز هاي 98و2000وXP, Vista  مزيت ديگر اين برنامه است که شما را از نصب سرور 2000 (windows server 2000) و Service pack 4 و sql  بي نياز ميکند.

ارتقاي رايگان براي نسخه هاي بعدي نيز براي خريداران پيش بيني شده است.

محاسبه صورت حساب تلفن هاي داخلي در هر بازه زماني دلخواه و محاسبه به تفکيک نوع تماس (شهري – بين شهري- موبايل و بين الملل)

محاسبه صورت حساب داخلي در بازه ساعت دلخواه به منظور محاسبه بها براي شيفتهاي مختلف

گزارش تمام تماسهاي ورودي وخروجي با قيد تاريخ – ساعت- مدت – شماره تلفن – داخلي- خط شهري

امکان گزارش گيري تفکيکي از  داخلي ها - تماسهاي ورودي وخروجي دربازه تاريخ وساعت دلخواه

امکان گزارش گيري بر حسب مدت مکالمه  از هر خط يا داخلي دلخواه

امکان گزارش گيري تماس هاي خروجي بر حسب نوع تماس شهري مويايل شهرستان وبين الملل

امکان گزارش گيري از شماره مقصد خاص

امکان تلفيق تمام موارد فوق در يک گزارش گيري

امکان گزارشگيري از داخلي- دپارتمان

امکان تهيه همزمان گزارش به تعداد نامحدود جهت مقايسه

امکان رد يابي مکالمات از داخليهاي مورد نظر در هر بازه تاريخ يا ساعت  به شماره مورد نظر

امکان تهيه نسخه چاپي از تمام گزارشهاي فوق الذکر

ليست خطوط داخلي تخصيص نيافته

محاسبه بهاي مکالمات طبق جداول مخابراتي

امکان تعريف جداول بهاي مخابراتي

امکان تعريف دپارتمان و زير مجموعه براي هر دپارتمان براي تخصيص خطوط داخلي

 نام گذاري خطوط داخلي و امکان اختصاص بيش از يک داخلي به هر زير مجموعه

محاسبه صورت حساب براي هر دپارتمان

سطح بندي دسترسي کاربران به امکانات برنامه در سه سطح

امکان تعريف ليست سياه براي مکالمات خروجي

هشدار براي تماسهاي  طولاني وپر هزينه وشماره هاي ليست سياه

چاپ گزارش يا صدور گزارش به نرم افزار word

صدور گزارش يه صورت HTMLجهت ارسال به ايميل

دفتر تلفن با  امکان جستجو بر حسب نام يا شماره

ليست خارج از مکالمه  براي  ناديده گرفتن شماره هاي دلخواه در محاسبه هزينه مکالمات

گزارشگيري از مکالمات داخلي