Main Image
  • TelerikWebUIWebResource
غزلیات بیدل دهلوی

غزلیات بیدل دهلوی

تفال در غزلیات

قابلیت جستجوی پیشرفته

زندگی نامه  بیدل

امکان استفاده از پنج فونت مختلف در مشاهده اشعار

قابلیت زوم اشعار

افزودن به گزیده های شخصی ( علامت گذاری اشعار دلخواه)

با توجه به اینکه نسخه های اینترنتی و غیر آن ، امکان تفال در غزلیات بیدل را ندارند ، در این برنامه امکان  فال از غزلیات بیدل دهلوی برای دوست داران ادبیات فارسی فراهم گردید.

از کافه بازار  غزلیات بیدل با امکان فال را دانلود فرمایید