Main Image
  • TelerikWebUIWebResource
سیستم فروشگاهی

نرم افزار سیستم فروشگاهی برای تولید کنندگان و همچنین فروشندگانی که اقدام به خرید از سایتهای خارج از کشور و ارسال کالا به ایران میکنند.مانند فروشندگان لباسهای خارجی

سیستم فروشگاهی کامل با مدیریت و کنترل پنل مشتریان به همراه نرم افزار اندروید

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان