تعرفه طراحی نرم افزار ویندوز ، اندروید ، وب سایت و وب اپلیکیشین

نرم افزار ویندوز

قیمت پایه : دویست هزار تومان

هرساعت کد نویسی :بیست و پنج هزار تومان

 

نرم افزار اندروید

شروع قیمت حداقل از دویست هزار تومان

با اتصال به وب سرویس شروع از حداقل پانصد هزار تومان

 

نرم افزار ios

شروع قیمت حداقل از هشتصد هزار تومان

 

طراحی وب سرویس

قیمت پایه : دویست هزار تومان

هر تابع بین ده هزار تومان تا پنجاه هزار تومان

 

طراحی وب سایت

سیستم  CMS اختصاصی شروع از یک میلیون تومان

 

طراحی وب اپلیکیشن

قیمت پایه 500 هزار تومان

هر ساعت کد نویسی 30 هزار تومان