طراحی نرم افزار های ویندور

طراحی و تولید نرم افزار های تحت ویندوز بصورت عمومی و سفارشی از فعالیتهای دیگر مجموعه ماست

نمونه این نرم افزار های اختصاصی به به سفارش مشتریان طراحی و تولید گرده عبارتند از

نرم افزار بهینه سازی برش طولی پروفایل ، نرم افزار شرکت اتوبوسرانی ، نرم افزار فروشگاه های مختلف ، تاکسی تلفنی ، مطب و ....